Akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Nigerii podejrzanym o pranie brudnych pieniędzy

Toga

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 29 grudnia 2017r. skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Nigerii, którym zarzucono pranie brudnych pieniędzy uzyskanych na skutek oszustw internetowych popełnionych na szkodę trzech firm zagranicznych, ze Szwecji, Libanu oraz Włoch.Dodatkowo, w stosunku do jednego z oskarżonych, akt oskarżenia obejmował także pomoc w dokonaniu wskazanych wyżej oszustw, to jest nakłanianie innych osób do założenia rachunków bankowych, na które następnie wpływały środki z pokrzywdzonych firm.

Aktem oskarżenia objęto także dwie kobiety narodowości polskiej. Zarzucono im pomoc w ukryciu lub przyjęcie środków pieniężnych pochodzących od pokrzywdzonych firm w sytuacji, gdy na podstawie okoliczności sprawy powinny były i mogły przypuszczać, że środki te zostały uzyskane na skutek przestępstw.

Do winy przyznała się jedna z oskarżonych. Pozostali nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw.

Oskarżonym, w zależności od zarzucanych czynów, grozi kara do 2, 8 oraz do 10  lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz