Bezwzględne kary pozbawienia wolności dla sprawców rozbojów

Wyrok

W dniu 18.01.2017r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie Prokuratury Rejonowej w Dębicy p-ko Maciejowi Ż., Łukaszowi P. i Konradowi P. oskarżonym m.in. o popełnienie szeregu rozbojów oraz kierowanie gróźb karalnych.

Maciej Ż. został skazany na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności, wobec Łukasza P. orzeczono karę 5 lat pozbawienia wolności, natomiast wobec Konrada P. 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto Sąd na podst. art. 46 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego Macieja Ż. środki kompensacyjne w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych odpowiednio kwot 1700 zł i 50 zł, kwoty 100 zł oraz kwoty 1000 zł, a wobec oskarżonego Konrada P. kwoty 50 zł.

Maciej Ż. oskarżony został o popełnienie trzech rozbojów, w tym dwóch w formie usiłowania, usiłowania wymuszenia rozbójniczego, oszustwa oraz stosowania groźby bezprawnej pozbawienia życia w celu wywarcia wpływu na świadka – pokrzywdzoną przestępstwem rozboju, aby odwieść ją od powiadomienia Policji o dokonanym na jej szkodę przestępstwie. Ponadto prokurator zarzucił temu oskarżonemu stosowanie groźby bezprawnej pozbawienia życia wobec funkcjonariusza policji  oraz zmuszenia funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania, jak też znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariuszy podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Jeden z rozbojów popełnił wspólnie i w porozumieniu z Konradem P.,  a jeden zarówno z Konradem P. jak i Łukaszem P.

W trakcie dokonywanych rozbojów Maciej Ż. m.in. posługiwał się tasakiem, którym groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia, groził im również podpaleniem mieszkania, używał przemocy wobec pokrzywdzonych poprzez zadawanie uderzeń po różnych częściach ciała, przyduszał pokrzywdzoną, a w jednym przypadku po odmowie wydania pieniędzy przez pokrzywdzonych dokonał zniszczenia szeregu sprzętów i wyposażenia mieszkania.

Łukasz P. staną pod zarzutem usiłowania dokonania wspólnie i w porozumieniu z Maciejem Ż. i Konradem P. rozboju oraz stosowania groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka – pokrzywdzoną przestępstwem rozboju, aby odwieść ją od powiadomienia Policji o dokonanym na jej szkodę przestępstwie.

Konrad P. oskarżony został o dokonanie przestępstwa rozboju wspólnie i w porozumieniu z Maciejem Ż., podczas którego groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci maczety oraz o usiłowanie dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem P. i Maciejem Ż. podczas którego również posługiwał się niebezpiecznym narzędziem w postaci maczety.

Wszyscy oskarżeni dopuścili się zarzucanych im czynów w warunkach recydywy.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz