Akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Toga

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami KWP w Rzeszowie oraz CBŚP Zarząd w Rzeszowie prowadzi szereg postępowań dotyczących przestępczości narkotykowej. Trzy z tego typu spraw końcem 2016r. znalazły swój finał w sądzie.

W dniu 21 listopada 2016r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie został przesłany akt oskarżenia przeciwko pięciu oskarżonym, którym zarzucono m.in. wejście w posiadanie i przewóz z terytorium Holandii na teren Rzeczpospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany, wprowadzania do obrotu w celu uzyskania korzyści majątkowej środków odurzających,  uprawiania tzw. konopi indyjskich, posiadania środków odurzających w postaci marihuany oraz posiadania środków psychotropowych. Zarzuty obejmują okres 2015r. i 2016r. Sprawcy to młodzi mężczyźni w wieku od 21 do 28 lat, mieszkańcy powiatów rzeszowskiego, leżajskiego i niżańskiego. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli w sprawie wyjaśnienia.

Dwóch z oskarżonych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 k.p.k., a jeden wniosek o skazanie w trybie art. 338a k.p.k.

Ponadto w dniu 27 grudnia 2016r. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko 11 oskarżonym m.in. o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środka odurzającego oraz substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadania środka odurzającego w postaci marihuany oraz środków psychotropowych, jak też udzielania w celu osiągniecia korzyści majątkowej środków psychotropowych. Zarzuty obejmują lata 2014 i 2015r. Sprawcy to mężczyźni w wieku od 18 do 36 lat, mieszkańcy powiatów rzeszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i wrocławskiego. Czterech z oskarżonych nie przyznało się do zarzucanych im czynów, natomiast sześciu złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 k.p.k., które zostały zaakceptowane przez prokuratora.

W dniu 30 grudnia do Sądu Rejonowego w Dębicy skierowany został wniosek w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie przeciwko pięciu oskarżonym, którym zarzuca się m.in. wprowadzenie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak też posiadania i udzielania substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trzech ze sprawców poddało się dobrowolnie karom pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz karom grzywny, natomiast dwóch karom grzywny. Sprawcy to mieszkańcy Dębicy w wieku od 28 do 40 lat.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz