Komunikat prasowy

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie prowadzone jest postępowanie przeciwko Stanisławowi Z. podejrzanemu o przestępstwo z ml I 3 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W/w został ogłoszony zarzut w związku z zaistniałym w dniu 16 września 2020 r. we Frysztaku zdarzeniem polegającym na spowodowaniu u Damiana K. obrażeń ciała skutkujących ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w związku z zadaniem mu kilkunastu ciosów nożem.

W dniu 18 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował względem Stanisława Z. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Paweł Król