Komunikat prasowy

Paragraf

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Leżajsku prowadzone jest postępowanie przeciwko Piotrowi Sz. podejrzanemu o przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 244 kk.

W/w ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na znęcaniu się psychicznym i fizycznym nad ojcem, naruszeniu orzeczonego zakazu zbliżania się do ojca oraz nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego przez ojca, a także polegającego na kierowaniu gróźb karalnych i użyciu przemocy w celu dokonania kradzieży pieniędzy na szkodę ojca.

Piotr Sz., po zatrzymaniu i ogłoszeniu zarzutów, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

W dniu 19 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Leżajsku zastosował względem Piotra Sz. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 18 lat.

Rzecznik Prasowy

Paweł Król