Komunikat prasowy

Paragraf

     Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi pod sygn. PR 4 Ds. 441.2020 postępowanie w sprawie seksualnego wykorzystywania studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej przez jednego z nauczycieli akademickich.

     Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej w oparciu o anonimowe ankiety studentów, którzy oceniali semestralnie pracę wykładowców. W ankietach znalazły się sformułowania wskazujące na niewłaściwe zachowania wykładowcy względem studentek o zabarwieniu seksualnym.

     Postępowanie prowadzone jest w kierunku wykorzystywania stosunku zależności w celu osiągnięcia korzyści seksualnych, tj. o przestępstwo z art. 199 § 1 kk, które jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Weryfikacji podlega też możliwość wyczerpania przez sprawcę szeregu innych znamion czynów zabronionych stanowiących przejawy molestowania seksualnego, takich, jak np, groźby, czy zmuszanie do określonego działania.

     Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych lub mogących mieć istotne informacje w sprawie do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów na numer tel. 17-50-61-100, 17-50-61-107, e-mail: miastorzeszow@rzeszow.po.gov.pl lub do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na numer tel. 17-858-32-50.

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów

Wojciech Przybyło