Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Adamowi C. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 62 ust. 2 i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W/w osoba została zatrzymana w związku z podjętą w dniu 3 października 2020 roku przez funkcjonariuszy Policji interwencją dotyczącą zgłoszenia związanego ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi przez nietrzeźwą kobietę. W trakcie interwencji w mieszkaniu w/w funkcjonariusze Policji ujawnili wagę elektroniczną i woreczki strunowe z zawartością proszku koloru białego. Nadto w toku dalszych czynności ustalono, że przed interwencją funkcjonariuszy Policji w mieszkaniu znajdowało się więcej osób, którym Adam C. m.in. usiłował sprzedać amfetaminę. Sprawca został zatrzymany i przesłuchany.

Adam C. przesłuchany, po ogłoszeniu zarzutów, w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

W dniu 5 października 2020 roku został skierowany do Sądu Rejonowego w Ropczycach wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Adama C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ropczycach i zastosował wobec w/w podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania, to jest do dnia 2 stycznia 2021 roku.

Za zarzucone podejrzanemu Adamowi C. przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Paweł Król