Komunikat prasowy

W dniu 4 marca 2021 r. w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i inne.

Przedmiotowe postępowanie związane jest ze zdarzeniem zaistniałym w dniu 3 marca 2021 r. w Rzeszowie przy ul. Podleśnej 10, kiedy to około godziny 10.00 parafianka powiadomiła proboszcza Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie, że przez okno zabytkowego Kościoła wchodzi i wychodzi dwóch mężczyzn. Gdy proboszcz udał się na miejsce ujawnił wybite okno Kościoła, a po otworzeniu drzwi i wejściu do wnętrza zauważył dwóch młodych mężczyzn, a także liczne ślady brunatno – czerwonej substancji zarówno na posadzce, jak i na wyposażeniu i ołtarzu głównym, połamane krzesła, przestawione ławy kościelne, zniszczony ołtarz boczny oraz puste butelki po alkoholu. Gdy mężczyźni zauważyli proboszcza wybiegli z bocznej salki Kościoła i zaczęli kierować pod jego adresem groźby pozbawienia życia, a jeden z nich zaatakował w/w uderzając go pięściami po głowie. Gdy proboszczowi udało się uciec i opuścić Kościół, po zamknięciu drzwi, o zaistniałym zdarzeniu zawiadomił Policję. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze Policji zatrzymali dwóch mężczyzn tj. Pawła S. 20-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego oraz Mikołaja K. 18-letniego również mieszkańca powiatu rzeszowskiego. Po przebadaniu na zawartość alkoholu okazało się, że mężczyźni byli nietrzeźwi.

Jak ustalono Kościół pochodzący z 1907 r. jest wpisany na listę Rejestru Zabytków, zaś jego wyposażenie na listę Rejestru Zabytków Ruchomych. Wstępnie Konserwator Zabytków wycenił straty na kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł.

W dniu 4 marca 2021 r. w/w mężczyznom zostały ogłoszone, w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów, zarzuty popełnienia trzech przestępstw, tj. przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z art. 288 § 1 kk (zniszczenie budynku oraz wyposażenia zabytkowego budynku), z art. 193 kk (wdarcie się do wnętrza zabytkowego budynku), z art. 190 § 1 kk (kierowanie gróźb pozbawienia życia pod adresem księdza proboszcza), a Mikołajowi K. dodatkowo został ogłoszony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 157 § 2 kk (spowodowanie obrażeń ciała księdza proboszcza poprzez zadawanie mu uderzeń pięściami po głowie).

Podejrzany Paweł S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów  i odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast podejrzany Mikołaj K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

W dniu 4 marca 2021 r. Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec w/w podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, które to wnioski zostały uwzględnione wobec obydwu w/w podejrzanych.

Sprawcom za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Rzecznik prasowy
Paweł Król