Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie PO II Ds. 28.2021.Sp(c) wydane zostały postanowienia o powołaniu biegłego tłumacza języka ukraińskiego z dnia 30 stycznia 2021r., 1 lutego 2021r., 10 lutego 2021r. 26 lutego 2021r.