Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje wszczęte w dniu 21 czerwca 2018 roku postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie dotyczące przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem sieci internet treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15 lat zapoznanie się z nimi, tj. o czyn z art. 200 § 3 kk. W sprawie nie przedstawiono dotychczas nikomu zarzutów.

W dniu 9 października 2018 r. w toku postępowania przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania osoby mogącej mieć związek z przedmiotową sprawą.

Aktualnie realizowane są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności konieczność zapewnienia ochrony osobom małoletnim, a także z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, aktualnie brak jest możliwości podania bliższych szczegółów sprawy.

                                                                               Rzecznik Prasowy
                                                                                Artur Grabowski