Komunikat prasowy w sprawie wypadku drogowego z dnia 16 marca 2019 roku w miejscowości Kolonia Polska powiatu leżajskiego

Wypadek

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzorowała pod sygnaturą PR Ds. 335.2019 prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 16 marca 2019r. na drodze powiatowej nr 1250R pomiędzy miejscowościami Kolonia Polska, a Dąbrowica pow. leżajskiego wypadku komunikacyjnego, w trakcie którego kierujący samochodem osobowym marki PEUGEOT 206 stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się i dachem uderzył w przydrożne drzewa, w wyniku czego zarówno kierujący tym pojazdem jak i podróżujący z nim pasażer doznali obrażeń ciała powodujących ich zgon na miejscu zdarzenia tj. o czyn z arl. 177 paragraf 2 kodeku karnego.

W toku wszczętego w dniu 17 marca 2019r. śledztwa w sprawie przesłuchano świadków, powołano biegłego celem przeprowadzenia sekcji zwłok i wydania opinii co do przyczyn śmierci kierującego pojazdem marki PEUGEOT 206 oraz pasażera w/w pojazdu, zasięgnięto opinii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie na okoliczność ustalenia czy w chwili zaistnienia zdarzenia w/w pojazd miał sprawny układ kierowniczy, jezdny i hamulcowy, powołano biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, ustalono w oparciu o badanie krwi stan stężeń alkoholu u obu uczestników wypadku. Wykonane badania wykazały u kierującego pojazdem mężczyzny stężenie alkoholu we krwi w ilości 3.03 promila, natomiast u pasażera pojazdu stwierdzono stężenie alkoholu we krwi w ilości 3,57 promila. Zasięgnięto również opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie na okoliczność ustalenia kwestii ewentualnego pozostawania uczestników w/w wypadku pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wykonane w tym zakresie badania dały wynik ujemny u obu uczestników wypadku.Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że bezpośrednią przyczyną w/w wypadku była nadmierna prędkość kierującego samochodem osobowym marki PEUGEOT 206 oraz stan upojenia alkoholowego kierującego tym pojazdem. W chwili zdarzenia pojazd, którymi poruszali się obaj mężczyźni miał sprawny układ kierowniczy, jezdny i hamulcowy. Nie stwierdzono w ramach czynności śledztwa, aby do w/w wypadku mogły przyczynić się osoby trzecie lub inni uczestnicy ruchu.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatwierdzenie przez prokuratora nadzorującego w/w postępowanie w dniu 4 września 2019r. decyzji o umorzeniu śledztwa w niniejszej sprawie. Powyższe postanowienie nie jest na chwilę obecną prawomocne.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy