Lekarka podejrzana o przyjęcie łapówki

Banknoty 20zł

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie przeciwko lekarce działającej na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu, która podejrzewana jest o przyjmowanie korzyści majątkowych z związku z pełnieniem funkcji lekarza tj. o przestępstwa z art. 228 § 1 k.k.

Podstawą wszczęcia postępowania były informacje uzyskane przez funkcjonariuszy Policji w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z których wynikało, iż Małgorzata B. – lekarka przyjmująca pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu, przyjmuje korzyści majątkowe w związku z pełnieniem funkcji lekarza. Do chwili obecnej trzy osoby przyznały, że wręczyły lekarce korzyść majątkową, w kwocie 20 zł każdy, w zamian za wypisanie recept na leki, wystawienie skierowania na leczenie oraz zwolnienia lekarskiego.

W dniu 5 lipca 2016r. dokonano zatrzymania lekarki, a następnie w dniu 6 lipca 2016r. prokurator ogłosił jej trzy zarzuty przyjęcia łapówki tj. przestępstwa z art. 228 § 1 k.k., które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.  Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia wskazując na zwyczajowe przyjmowanie prezentów od pacjentów. Wobec Małgorzaty B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Zgodnie z art. 229 § 1 k.k. odpowiedzialność karną ponoszą również osoby, które łapówkę wręczyły. Jednak jeśli takie osoby zgłoszą się same, jeszcze przed ustaleniem ich tożsamości przez organy ścigania i ujawnią istotne okoliczności związane z przestępstwem wówczas unikną kary.

Dlatego też wzywa się osoby, które wręczyły łapówkę Małgorzacie B., aby nie czekały biernie na rozwój wypadków, a same zgłaszały się do Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału do Walki z Korupcją w Rzeszowie lub Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz