Listonosz przywłaszczył pieniądze z przekazów pieniężnych na szkodę ponad 30 – tu osób

Pieniądze

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje postępowanie w sprawie przywłaszczenia przez listonosza pieniędzy w łącznej kwocie około 40.000 zł.

Listonosz podejrzewany jest o to, że w okresie od lutego do maja 2016r. nie doręczył przekazów pieniężnych ponad 30-tu osobom, mieszkańcom gminy Trzebownisko. Na potwierdzeniach odbioru sumy pieniędzy podrabiał podpisy adresatów. Następnie, podrobione w ten sposób dokumenty, przedstawiał w urzędzie pocztowym do rozliczenia, natomiast należne adresatom przekazów pieniądze zatrzymywał dla siebie.

Część osób pokrzywdzonych, po złożeniu reklamacji, uzyskała należne im sumy od pracodawcy listonosza tj. Poczty Polskiej S.A.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz