Cykl szkoleń n.t. „Przestępstwa Karuzelowe”

Szkolenie

W dniach 29 i 30 września oraz 3, 5 i 6 października 2016r. przeprowadzony został cykl szkoleń dotyczących tematyki tzw. przestępstw karuzelowych, zorganizowany przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie przy współudziale Izby Skarbowej w Rzeszowie.

Szkolenia to wynik współpracy nawiązanej pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie a Izbą Skarbową w Rzeszowie będącej reakcją na wciąż narastający problem przestępczości podatkowej, prowadzącej do wielomiliardowych ubytków w dochodach budżetu państwa. Celem szkoleń jest zwiększenie skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych, karaniu sprawców tego typu przestępstw oraz pozbawianiu ich korzyści nielegalnej działalności.

Szkolenia prowadziła Małgorzata Jopek – starszy komisarz skarbowy Izby Skarbowej w Rzeszowie.

Podczas wykładów omówione zostały zagadnienia dotyczące oszustw VAT, w tym zasad i mechanizmów rządzących zharmonizowanym VATem, luk podatkowych, typów oszustw i nadużyć podatkowych, możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami państwowymi mającej na celu zwalczanie tego typu przestępstw.

Przeszkolonych zostało 156 osób, w tym prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratorskich z regionu rzeszowskiego oraz funkcjonariuszy Policji.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz