Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej słowami „figurant” i „pełniący obowiązki Prezydenta”

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzorowała postępowanie o czyn z art. 135 § 2 kk. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Przemysława Tejkowskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A. działającego za pośrednictwem pełnomocnika, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 września 2018r. przez redaktor prowadzącą poranny program Polskiego Radia Rzeszów pt. „Kalejdoskop” poprzez dopuszczenie do odtworzenia na antenie radia wypowiedzi słuchacza, który nazwał Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „figurantem” oraz „osobą pełniącą obowiązki Prezydenta”.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających postępowanie zostało zakończone wydaniem w dniu 7 grudnia 2018r. postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski