Prawomocny wyrok skazujący w sprawie Marka D.

Wyrok

W dniu 20.10.2016r. w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie Marka D. oskarżonego przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy o czyn z art. 284 § 2 kk i inne, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21.03.2016r uznający w/w winnym dopuszczenia się czynów objętych aktem oskarżenia. Marek D. skazany został na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania, grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 50 zł, obowiązku naprawienia szkody wobec pokrzywdzonych w kwotach 186.900 zł i 26.000 zł, przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w kwocie 32.000 zł. Od oskarżonego zasadzono również kwotę ponad 8.000 zł tytułem kosztów sądowych.

Marek D. został oskarżony o to, że wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do faktu, iż posiada on potencjalnego klienta zainteresowanego kupnem samochodu osobowego marki Maserati i wyłudził od niego kwotę łączną 26.000 zł mającą stanowić prowizję za pośrednictwo w sprzedaży pojazdu. Oskarżony stanął również pod zarzutem przywłaszczenia powierzonego mu do sprzedaży w/w samochodu wartości 186.900 zł. Ponadto Markowi D. zarzucono również to, że powołując się na wpływy, w bliżej nieustalonej jednostce Prokuratury w Radomiu, wywołując i utwierdzając w przekonaniu ustaloną osobę o istnieniu takich wpływów, podjął się pośrednictwa w zakresie załatwienia dla niej umorzenia postępowania karnego, dotyczącego złożenia fałszywych zeznań oraz złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie w przedmiocie kradzieży samochodu osobowego marki Maserati, w zamian za udzielenie korzyści majątkowej w kwocie 32.000 zł, która jak twierdził miała zostać przekazana funkcjonariuszom publicznym.

 

Ewa Romankiewicz
Rzecznik Prasowy