Śledztwo dotyczące nielegalnych upraw konopi indyjskich

Marihuana_liście

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Łańcucie w związku z ujawnieniem   w kompleksie leśnym w miejscowości Żołynia we wrześniu bieżącego roku kilku upraw konopi indyjskich. Policjanci ujawnili łącznie 57 krzewów konopi indyjskich oraz zabezpieczyli ponad 2 kilogramy wytworzonego suszu. Część roślin została ujawniona na terenie lasu, pozostałe krzewy konopi indyjskich oraz susz ujawniono podczas przeprowadzonych przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez sprawców.

W sprawie zatrzymano 6 osób. Zatrzymani to w większości młodzi mężczyźni w wieku od 17 do 19 lat, natomiast jeden ze sprawców ukończył 50 lat.  Na obecnym etapie postępowania podejrzanym ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii polegającego na posiadaniu środków odurzających wbrew przepisom ustawy.  Ponadto jednemu ze sprawców ogłoszono zarzut popełnienia przest. z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, polegającego na uprawie konopi indyjskich wbrew przepisom ustawy.  Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Zarzuty ogłoszone podejrzanym mają charakter wstępny. Nadal prowadzone są czynności dowodowe mające na celu wyjaśnienie sprawy, w szczególności ustalenie wszystkich osób, które w sposób bezprawny uprawiały konopie, jak również ustalenie sprawców, którzy udzielali środków odurzających innym osobom. Zlecono przeprowadzenie badań fizykochemicznych zabezpieczonych roślin oraz suszu w Laboratorium Kryminalistycznym  KWP w Rzeszowie .

Wobec jednego z podejrzanych zastosowano środek  zapobiegawczy w postaci dozoru Policji .

Przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.  W przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Przestępstwo polegające na uprawie konopi wbrew przepisom ustawy zagrożone jest karą pobawienia wolności do 3 lat. Jeśli przedmiotem jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości ziela konopi, czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8 .

Po przeprowadzeniu czynności podjęta zostanie decyzja co do uzupełnienia zarzutów podejrzanym, jak również przedstawienia zarzutów kolejnym osobom.

P.o. Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula