Skierowanie wniosku do sądu dla trzech mężczyzn za pobicie

Toga

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzorowała postępowanie przeciwko trzem młodym mężczyznom podejrzanym o popełnienie przestępstwa polegającego na pobiciu 35- letniego pokrzywdzonego i kierowaniu w stosunku do niego gróźb karalnych pozbawienia życia. W toku dochodzenia ustalono, że w okresie wakacyjnym jeden ze sprawców skontaktował się z kolegami prosząc ich o pomoc w „daniu nauczki” byłemu partnerowi jego dziewczyny. W tym celu wspomniana małoletnia dziewczyna „zwabiła” pokrzywdzonego do lasu nad zalewem „Floryda” w Leżajsku pod pozorem spotkania. W tym też czasie na miejsce udało się również trzech sprawców, którzy zaczęli okładać pokrzywdzonego metalową i gumową rurką, kopać go, zaś jeden z nich przyłożył pokrzywdzonemu mężczyźnie do szyi paralizator.

Kolejno, jeden z napastników trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem skłonił pokrzywdzonego do rozebrania się, a kiedy ten się rozebrał – mężczyźni zabrali mu odzież i rzeczy osobiste a następnie oddali kluczyki do samochodu i pozwolili mu się oddalić.

W następstwie pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci złamania kości łokciowej lewej i wieloodłamowego złamania kości nosa.

W toku postępowania przygotowawczego Sąd Rejonowy w Leżajsku zastosował wobec trzech mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie skierowano do Sądu wniosek o ich skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

Nieletnia, która zwabiła pokrzywdzonego do lasu a następnie przyglądała się całemu zajściu może ponieść odpowiedzialność za powyższy czyn przed sądem dla nieletnich.

p. o. Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula