Śledztwo w sprawie wypadku drogowego w Medyni Głogowskiej

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie prowadziła śledztwo dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 14 lipca 2019 roku w miejscowości Medynia Głogowska, w wyniku którego śmierć poniósł mężczyzna w wieku 54 lat, a kolejny pokrzywdzony w wieku 20 lat doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Postępowanie przygotowawcze zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Łańcucie przeciwko Kamilowi D. w wieku 22 lat o przestępstwo żart. 177 § 2kk w zw. z art. 178a § 1 kk oraz o przest. z art. 178a § 1 kk w zw. z art.91 § 1 kk.

Ustalono, że Kamil D kierując samochodem osobowym marki Peugeot wraz z trzema pasażerami poruszał się drogą W811 w miejscowości Medynia Głogowska w kierunku Sokołowa Małopolskiego. Po wyjechaniu z łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowo – bocznego z pojazdem marki Daewoo Matiz. W wyniku zderzenia się tych pojazdów kierujący pojazdem Daewoo Matiz, pomimo podjętych działań ratunkowych poniósł śmierć na miejscu. Pasażerowie pojazdu marki Peugeot 206 z uwagi na odniesione obrażenia ciała zostali przewiezieni do placówek medycznych na terenie Łańcuta oraz Rzeszowa, przy czym stan jednego z pokrzywdzonych był ciężki.

Z uzyskanej w toku śledztwa opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynikało, że bezpośrednią przyczyną wypadku było prowadzenie samochodu m-ki Peugeot przez Kamila D. z prędkością nadmierną i niedopuszczalną, utrata kontroli nad trajektorią ruchu samochodu, a w konsekwencji zjazd samochodu Peugeot 206 na pas ruchu samochodu marki Daewoo Matiz. Z obliczeń dokonanych przez biegłego wynika, że prędkość początkowa samochodu marki Peugeot 206 zawierała się w przedziale 110-120  km/h, przy czym w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Według biegłego, kierujący pojazdem marki Daewoo Matiz poruszał się z prędkością nie przekraczającą prędkości administracyjnie dopuszczalnej i była ona dostosowana do panujących warunków ruchowo – drogowych.

W chwili wypadku drogowego kierowcy pojazdów uczestniczących w zdarzeniu byli nietrzeźwi, na co wskazywały uzyskane wyniki badania prób krwi na zawartość alkoholu.

W postępowaniu przygotowawczym niezbędne było dokonanie ustaleń odnośnie możliwego stężenia alkoholu we krwi podejrzanego, przy uwzględnieniu rodzaju, ilości i czasu spożytego alkoholu, w chwili dwukrotnego kierowania przez niego pojazdem marki Peugeot 206 w nocy z 13/14 lipca 2019 roku, zanim doszło do spowodowania wypadku komunikacyjnego. W tym celu zasięgnięto opinii biegłego z zakresu toksykologii. Mając na uwadze treść ekspertyzy zachodziły przesłanki do uzupełnienia zarzutów ogłoszonych podejrzanemu o kolejne przestępstwa polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

Kamil D. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Wobec podejrzanego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo z art,177 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat 12. Ponadto wobec sprawcy opisanego przestępstwa zachodzą przesłanki do orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Prokurator Rejonowy

Marek Jękot