Sprawca kradzieży ujęty

Paragraf

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko obywatelowi Rumunii – Octavian C. podejrzanemu o dokonanie w Świlczy w dniu 26 października 2016 roku wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonym sprawcą kradzieży pieniędzy w łącznej kwocie 5.320 złotych oraz o kierowanie w tym samym dniu w stosunku do pokrzywdzonych w wyniku kradzieży mieszkańców Świlczy gróźb karalnych przy użyciu noża. W związku z powyższym Octavian C. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw określonych w art. 278 § 1 k.k. i w art. 190 § 1 k.k.

W toku dochodzenia ustalono, że dwóch obywateli Rumunii słabo posługujących się językiem polskim w dniu 26 października 2016 roku w Świlczy, żebrał o pieniądze, dzwoniąc do poszczególnych domów i okazując kartkę prośbą o pomoc. Gdy osoba, która otworzyła drzwi udała się po torebkę, drugi z mężczyzn wszedł na piętro domu, skąd skradł pieniądze i wyskoczył przez balkon, po czym przekazał pieniądze czekającemu na niego współsprawcy. Po ujęciu przez pokrzywdzonych jeden z sprawców okazując nóż groził im pozbawieniem życia.

Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku zastosował wobec wyżej wymienionego obywatela Rumunii środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że niniejsza sprawa ma charakter rozwojowy, albowiem działając w podobny sposób obywatele Rumunii mogli dokonać włamań lub kradzieży innych miejscowościach w okolicach Rzeszowa oraz Przemyśla. W związku z powyższym, prosimy osoby pokrzywdzone przez sprawców działających w podobny sposób lub świadków tych zdarzeń o nawiązanie kontaktu z Prokuraturą Rejonową w Rzeszowie, Komisariatem Policji w Głogowie Małopolskim lub najbliższą jednostką Policji.

P.o. Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula