Środki zapobiegawcze wobec sprawców udzielania oraz posiadania narkotyków

Marihuana

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach nadzoruje śledztwo przeciwko siedmiu młodym osobom w wieku od 17 do 21 lat, mieszkańcom gminy Wielopole Skrzyńskie podejrzanym o posiadanie i udzielanie poprzez sprzedaż środka odurzającego w postaci marihuany.

Głównym podejrzanym jest 20 letni Dominik S. któremu zarzucono posiadanie 282,72 grama marihuany oraz czterokrotne jej udzielenie 17-letniemu Norbertowi W. w łącznej ilości 43 gram poprzez sprzedaż w cenie po 30 złotych za gram.

Natomiast Norbert W. jest podejrzany o posiadanie – nabytej od Dominika S. marihuany – o łącznej wadze 40,17 grama oraz udzielenie jej poprzez sprzedaż 5 osobom w ilościach od  1 do 5 gramów przy czym w jednym przypadku osoba, której marihuanę sprzedał była małoletnia.

Osobom, którym Norbert W. sprzedał marihuanę przedstawiono natomiast zarzuty jej posiadania.

Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. prokurator zastosował wobec podejrzanego Dominika S. środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego przekroczenie granicy. W ramach dozoru Policji Dominik S. został zobowiązany do zgłaszania się trzy razy w tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach oraz do pisemnego zawiadamiania jednostki Policji o zamiarze wyjazdu poza teren województwa podkarpackiego na okres co najmniej dwóch dni.

Postanowieniem również z dnia 26 października 2018 r. zastosowano dozór Policji wobec podejrzanego Norberta W. W ramach dozoru zobowiązano go również do zgłaszania się dwa razy w tygodniu do Komendy Powiatowej Policji  w Ropczycach oraz do pisemnego zawiadamiania jednostki Policji o zamiarze wyjazdu poza teren województwa podkarpackiego na okres co najmniej dwóch dni.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych jest przestępstwem z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest przestępstwem określonym w art. 59 ust. 2 cyt. ustawy i jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do lat 15.

 

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy