Szkolenie dotyczące tzw. karuzel VAT-owskich

W dniu 24 kwietnia 2017r. w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie zostało przeprowadzone szkolenie pn. „Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach tzw. karuzel VAT-owskich”, w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Prokuraturę Krajową.

Szkolenie, którego głównym celem było zwiększenie skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych, obejmowało między innymi takie zagadnienia jak istota przestępczości VAT-owskiej, inicjowanie postępowania w tej kategorii przestępstw, omówienie podstawowych błędów popełnianych w toku postępowań przygotowawczych, gromadzenie materiału dowodowego, w tym kompletowanie niezbędnej dla sprawy dokumentacji. Miało ono charakter warsztatowy.

Szkolenie przeprowadził prokurator Tomasz Piekarski – pełniący obowiązki służbowe w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Przeszkolone zostały 32 osoby, w tym prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorscy z okręgu rzeszowskiego.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz