Trzy miesiące aresztu dla multirecydywisty podejrzanego o dokonanie rozboju

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 32-letniemu mieszkańcowi powiatu leżajskiego podejrzanemu o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk tj. o dokonanie w dniu 4 maja 2017 r. rozboju w Starym Mieście pow. leżajskiego.

Sprawca, który w czasie czynu znajdował się w stanie nietrzeźwości, groził ekspedientce sklepu ogólnospożywczego natychmiastowym użyciem przemocy w postaci pobicia jej, zażądał niezwłocznego wydania papierosów oraz alkoholu, a następnie na skutek odmowy ich wydania zabrał z kasy fiskalnej w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 1400 złotych. Ponadto wymieniony, groził pokrzywdzonej pobiciem w celu wywarcia na nią wpływu jako na świadka, po to by nie zgłaszała przestępstwa do Policji, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa spenalizowanego w art. 245 kk.

Wskazać należy, iż sprawca w przeszłości był już wielokrotnie karany za popełnianie podobnych przestępstw, za które odbywał kary pozbawienia wolności. W związku z tym opisanych wyżej przestępstw dopuścił się działając w warunkach recydywy.

Recydywista początkowo ukrywał się przed organami ścigania, jednak na skutek działań podjętych przez Prokuraturę Rejonową w Leżajsku oraz Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku ustalono miejsce jego pobytu i został on zatrzymany.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, Sąd Rejonowy w Leżajsku zastosował wobec wymienionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podejrzanemu grozi kara  pozbawienia wolności do lat 15.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz