Tymczasowy areszt dla sprawców uprawy oraz posiadania narkotyków

Marihuana_liście

W dniu 12 września 2019 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali dwóch mężczyzn mieszkańców Rzeszowa Adriana D. – lat 34    i Wojciecha K. – lat 34, którzy w lokalach przy ulicy Boya Żeleńskiego w Rzeszowie, posiadali nielegalnie znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych oraz uprawiali rośliny konopi innych niż włókniste.

U Adriana D. zabezpieczono 339,701 grama netto marihuany oraz  mefedron o wadze 201,71 grama netto. Natomiast u Wojciecha K. zatrzymano marihuanę w ilości 634,96 grama netto. Ujawniono również, że  obydwaj mężczyźni prowadzili uprawę konopi innych niż włókniste. Zabezpieczono 11 sztuk roślin oraz liczne akcesoria do ich nielegalnej uprawy.

W dniu 13 września 2019 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów przedstawił wskazanym mężczyznom zarzuty popełnienia przestępstw z art. 62 ust. 2 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek prokuratora zastosował wobec wskazanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy