Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 24 stycznia 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 29-letniego mieszkańca Dębicy – Piotra S., któremu zarzuca się popełnienie w dniu 19 stycznia 2020 r., w Dębicy przestępstwa rozboju, polegającego na użyciu przemocy i doprowadzeniu do stanu bezbronności poprzez uderzenie w głowę 35-letniego mieszkańca powiatu dębickiego, gdzie w wyniku uderzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała
w postaci rany tłuczonej głowy o średnicy 2 cm z uszkodzeniem naskórka
i powierzchownej warstwy skóry ze strupem okolicy potylicznej lewej, które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu, a następnie na przeszukaniu jego odzieży i dokonaniu kradzieży telefonu marki Samsung Galaxy wartości 547,00 złotych, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy – będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 27 lutego 2014 r. na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

W dniu 21 stycznia 2020 r. do Komendy Powiatowej Policji w Dębicy zgłosiła się 31-letnia mieszkanka powiatu dębickiego, która zawiadomiła, iż
w dniu 19 stycznia 2020 r. użyczyła telefon komórkowy swojego 35-letniemu partnerowi, który oświadczył jej, że ktoś mu go zabrał.

Przesłuchany w charakterze świadka 35-letni mieszkaniec powiatu dębickiego zeznał, iż w dniu 19 stycznia 2020 r., ok. godz. 20:50, przebywając w obrębie sklepu Jubilatka przy ul. Kolejowej w Dębicy został uderzony
w głowę po czym przewrócił się na chodnik. Wówczas zauważył, iż jest przeszukiwany przez znanego mu Piotra S., który w konsekwencji zabrał mu telefon komórkowy.

Z kolei w dniu 23 stycznia 2020 r. 31-letnia mieszkanka powiatu dębickiego telefonicznie zawiadomiła oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, iż będąc w punkcie Caritas Parafii Św. Jadwigi w Dębicy spotkała znanego jej Piotra S. oraz znajomą kobietę, która oświadczyła jej, że widziała jak Piotr S. sprzedawał telefon komórkowy jej własności w jednym z dębickich lombardów.

Piotr S. został zatrzymany przez Policję. Badanie alkomatem wykazało, iż miał 1,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas przeszukania jego osoby ujawniono pistolet na naboje Co2 oraz amunicję hukową w ilości 18 sztuk, które to przedmioty zabezpieczono celem ustalenia, czy są bronią
i amunicją w rozumieniu ustawy, na których posiadanie wymagane jej zezwolenie. Natomiast u pracownika lombardu zabezpieczono skradziony telefon komórkowy, który został zbyty na prośbę Piotra S. przez jednego z jego znajomych.

Piotrowi S. prokurator przedstawił zarzut o czyn z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr S. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu w części, tj. do dokonania kradzieży telefonu komórkowego.

W związku z grożącą podejrzanemu surową karą prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Dębicy z wnioskiem o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r. został zastosowany na okres 3 miesięcy.

Za popełnienie zarzucanego czynu Piotrowi S. grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawca był karany m.in. za dokonanie kradzieży, rozboju oraz za pobicie.

Prokurator Rejonowy
w Dębicy
Jacek Żak