Wyrok dla nietrzeźwego sprawcy wypadku drogowego

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie o sygn. X K 1097/19 prowadzonej przeciwko Kacprowi I. oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów o przestępstwo z art. 177 § 1 lek w zw. z art. 177 § 2 kle w zw. z art. 178 § 1 lek w zw. z art. 11 § 2 lek, tj. spowodowania wypadku drogowego w dnia 29 czerwca 2019 r., Rzeszowie na ul. Krakowskiej, będąc w stanie nietrzeźwości, w trakcie którego śmierć poniosła inna osoba, oraz przestępstwo z art. 178 a § 4 lek, tj. prowadzenia samochodu będąc w stanie nietrzeźwości i będąc już uprzednio karanym za taki sam czyn, wydał wyrok, którym uznał oskarżonego za winnego popełnienia tych czynów i skazał go łącznie na karę 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego środki w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 tys. zł.

Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów

Renata Krut