Umorzenie śledztwa w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Jaworniku

Toga

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie umorzyła śledztwo w sprawie wypadku jaki miał miejsce w dniu 16 października 2016 roku w miejscowości Jawornik, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby, w tym sprawca wypadku – kierowca pojazdu marki BMW.

Jak ustalono w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego w dniu 16 października 2016r. w miejscowości Jawornik, na łuku drogi nr 19, w terenie niezabudowanym, jadący od strony Rzeszowa samochód marki BMW zderzył się z jadącym w kierunku przeciwnym samochodem marki Opel Astra. Na miejscu wypadku zgon ponieśli kierowca i pasażerowie pojazdu marki BMW, zaś w dniu 23 października 2016r. w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku zmarła jedna z pasażerek pojazdu marki Opel. Kierowca i druga pasażerka Opla, na skutek wypadku, doznali obrażeń, które naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.

Z uzyskanych opinii z przeprowadzonych badań kryminalistycznych na zawartość alkoholu i środków odurzających we krwi wynika, iż w chwili wypadku zarówno kierowca i pasażerowie pojazdu marki BMW, jak i kierowca Opla byli trzeźwi oraz nie stwierdzono w ich krwi obecności substancji psychotropowych.

W toku śledztwa przeprowadzono badanie stanu technicznego oraz badanie śladów kontaktowych samochodów biorących udział w/w wypadku drogowym. Jak ustalono w samochodzie marki BMW niesprawny był układ jezdny, ponieważ na tylną oś nałożone były opony o różnej rzeźbie bieżnika. Powyższa niesprawność mogła mieć istotny wpływ na utratę stateczności kierunkowej pojazdu.

W toku śledztwa przesłuchano szereg osób, w tym kierowcę pojazdu marki Opel oraz naocznych świadków wypadku. Z analizy zeznań w/w oraz materiału dowodowego wynika, że samochód marki BMW poruszał się prawym pasem ruchu drogi nr 19 w kierunku Lutczy z prędkością ok. 97,8 km/h. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Kierujący samochodem na swoim torze ruchu nie miał przeszkód, które wymagałyby wykonania gwałtownych manewrów kierownicą lub też hamowania. Z zeznań jednego z naocznych świadków wynika, że kierujący samochodem BMW wykonał nagłe przyśpieszenie. To spowodowało, że samochód wpadł w poślizg, skutkujący niekontrolowanym przemieszczaniem się pojazdu po jezdni w kierunku lewej krawędzi, gdzie zderzył się z jadącym z przeciwka samochodem marki Opel Astra, a następnie w ruchu pozderzeniowym uderzył w barierę energochłonną, gdzie się zatrzymał. Nie bez znaczenia dla zaistniałej sytuacji był również stan techniczny w/w samochodu tj.  niesprawny układ jezdny.

Zgodnie z opinią biegłego z zakresu badań wypadków drogowych nie można stwierdzić, że przyczyna utraty stateczności kierunkowej samochodu BMW była inna niż wskazana powyżej, bowiem stan nawierzchni jezdni na odcinku, gdzie zaistniał wypadek drogowy (na pasie ruchu samochodu BMW) spełniał warunki dotyczące współczynnika tarcia.

W toku śledztwa uzyskano opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zakład Diagnostyki Nawierzchni, w której stwierdzono, iż pod względem równości nawierzchnia odcinka drogi krajowej nr 19, w miejscu gdzie doszło do przedmiotowego wypadku drogowego jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga poprawy.

W trakcie śledztwa uzyskano również opinię biegłego z zakresu budownictwa drogowego – projektowania badań z treści, której w wynika, iż nie wystąpiły uchybienia w zakresie projektowania jak i przebudowy omawianego odcinka drogi, która miała miejsce w 2007 roku. Ponadto w stosunku do stanu istniejącego przed projektowaniem wprowadzone oznakowanie jest czytelniejsze oraz ostrzega o niebezpiecznym miejscu, natomiast wprowadzona organizacja ruchu ogranicza prędkość ruchu do 70 km/h. Oznacza to, że zachowanie wszystkich zaleceń zarządcy drogi jest wystarczające do bezpiecznego pokonania w/w odcinka drogi. Na podstawie zebranych materiałów jak i przeprowadzonych pomiarów biegły stwierdził, iż zarówno projekt jak i wykonana przebudowa drogi nie mogły być powodem zdarzenia na wskazanym odcinku drogi, bez winy użytkownika drogi.

Mając na uwadze fakt, iż w miejscu wypadku często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, o czym świadczą policyjne statystyki jak i protesty okolicznych mieszkańców biegły zalecił m.in. przebudowę całego odcinka drogi, w sposób umożliwiający uzyskanie odpowiedniej widoczności „na zatrzymanie”, wydzielenia pasa rozdzielającego z barierami energochłonnymi, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej poza pasem drogi, zachowanie aktualnego ograniczenia prędkości do 70km/h wraz z wmontowaniem urządzenia do kontroli prędkości. W związku z powyższym skierowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem wykorzystania w/w zaleceń w modernizacji omawianego odcinka drogi. Jak ustalono cześć zaleceń została już wdrożona do wykonania.

Reasumując zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku drogowego była nieprawidłowa technika jazdy kierującego samochodem marki BMW tj. poruszanie się z prędkością nadmierną, niedostosowaną do istniejących warunków drogowych oraz niesprawnym technicznie samochodem.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz