Umorzone śledztwo PR Ds. 1247.2019. Sp(c)

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r. umorzone zostało śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie czasu od 06 maja 2010 roku do 24 czerwca 2016 roku w Żołyni i Białobrzegach woj. podkarpackiego oraz innych miejscowościach na terenie Polski, przez Kamila S. Adriana M. Mariusza M. oraz inne nieustalone osoby, działające wspólnie i w porozumieniu ze sobą w różnych konfiguracjach, innych ustalonych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie je w błąd co do wywiązania się z przyjętego zobowiązania dotyczącego zamówień różnych przedmiotów bądź usług, na poczet czego pokrzywdzeni dokonali wpłat pieniędzy na wskazane konta bankowe tj. o czyn z art. 286 § 1 kle w zw. z art. 91 § 1 kk. – wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk.

Zainteresowane strony postępowania szczegółowe informacje mogą uzyskać osobiście bądź drogą pisemną pod adresem Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10, ewentualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl. W korespondencji proszę powoływać się na sygnaturę akt tej sprawy PR Ds. 1247.2019.Sp(c)