Usiłowanie dokonania rozboju

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi wspólnie z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie śledztwo przeciwko Miłoszowi G., lat 28, podejrzanemu o usiłowanie dokonania rozboju na 59-letnim mężczyźnie oraz spowodowaniu u niego obrażeń ciała.

Do zdarzenia będącego przedmiotem sprawy doszło w jednym z mieszkań przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie w noc sylwestrową po zakończonej libacji alkoholowej. Jeden z mężczyzn, które brał udział w imprezie, w pewnym momencie zażądał od drugiego z mężczyzn wydania pieniędzy na alkohol atakując go jednocześnie nożem. Pokrzywdzonemu udało się jednak wyswobodzić i uciec z mieszkania. Sprawca jeszcze w dniu 1 stycznia 2020 r. zgłosił się sam na Policję i został zatrzymany. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał licznych ran ciętych głowy i rąk, a bezpośrednio po zdarzeniu został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

W związku z powyższym prokurator przedstawił sprawcy w dniu 3 stycznia 2020 r. zarzut popełnienia zbrodni polegającej na usiłowaniu dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża i spowodowaniu u pokrzywdzonego obrażeń ciała w postaci licznych ran ciętych głowy i rąk mających charakter średnich w rozumieniu kodeksu karnego, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, przy czym podejrzany dopuścił się go w ramach recydywy, gdyż jak ustalono był już wcześniej karany za przestępstwa podobne, za które odbywał kary pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego skierowano w dniu 3 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd jeszcze tego samego dnia.

Podejrzanemu za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

W chwili obecnej w sprawie trwają intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy.

Prokurator Rejonowy
dla miasta Rzeszów
Renata Krut