Wyłączenie materiałów z postępowania PR 5 Ds. 967.2018

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Dział do Spraw Wojskowych stosownie do treści art. 131 § 2 kpk informuje, że z postępowania PR 5 Ds. 967.2018 przeciwko Arturowi B. podejrzanemu o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. zostały wyłączone materiały celem odrębnego rozpoznania.

Osoby pokrzywdzone zainteresowane treścią postanowień winny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów Dział do Spraw Wojskowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje – art. 459 § 1 i 2 kpk a contrario.

Prokurator

Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Dział do Spraw Wojskowych

ppor. Sławomir Stępniak