Wyrok 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo konkubiny

Wyrok

W dniu 9 lutego 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie II Wydział Karny zapadł wyrok w sprawie Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przeciwko Marcinowi W. oskarżonemu o zabójstwo konkubiny.

Do zdarzenia doszło w dniu 2 stycznia 2015 r. w Rzeszowie w bloku przy ul. Spiechowicza. Marcin W. ugodził nożem w klatkę piersiową swoją konkubinę, czym spowodował u niej obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej skutkujące jej zgonem. Jak orzekli biegli w/w w czasie popełnienia zarzuconego mu czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność. Nadmienić również należy, iż Marcin W. w/w czynu dopuścił się działając w ramach recydywy.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło winę oskarżonego, który przez Sąd został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd zasądził od w/w zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł. Na poczet wymierzonej kary Sąd zaliczył okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz