Akt oskarżenia przeciwko sprawcy zniszczenia wiat przystanków autobusowych

Toga

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Damianowi P., oskarżonemu o dokonanie umyślnego zniszczenia na terenie Rzeszowa dwóch wiat przystanków autobusowych, w tym ogrzewanej wiaty przy ul. Lisa-Kuli.

W wyniku dokonanych przestępstw, sprawca spowodował szkodę w łącznej wysokości 60.615 zł. Dokonując karnoprawnej oceny czynów zarzucanych oskarżonemu w ich kwalifikacji prawnej przyjęto, że stanowią one występki o charakterze chuligańskim. Okoliczność ta skutkuje obostrzeniem wymiaru kary orzekanej przez sąd. Damian P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia zbieżne z podjętymi ustaleniami.

Za zarzucane przestępstwa, mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz