Wyrok w sprawie emerytowanej notariusz oskarżonej o przekroczenie uprawnień

Wyrok

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie o sygn. II K 948/15 prowadzonej przeciwko emerytowanej notariusz Mariannie R. wydał wyrok, którym uznał oskarżoną za winną zarzucanych jej czynów.

Marianna R. została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów o dwa przestępstwa z art. 231 § 1 kk polegające na przekroczeniu przez nią uprawnień w związku ze sporządzonymi w 2013 r. w formie aktów notarialnych umowami sprzedaży i darowizny nieruchomości, w zastępstwie innej notariusz z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, w sytuacji gdy stronami tych czynności byli członkowie najbliższej rodziny zastępowanej notariusz, tj. z naruszeniem zakazu wskazanego w art. 84 § 2 w zw. z art. 84 § 1 ustawy Prawo o notariacie.

Do chwili obecnej powyższy wyrok jeszcze się nie uprawomocnił, jednak gdy to nastąpi będzie on rodził konieczność wystąpienia przez Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów na drogę postępowania cywilnego z pozwem o stwierdzenie nieważności obu czynności prawnych.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz