Wyrok w sprawie rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

Wyrok

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia na osobie Krystyny K.

Do zdarzenia doszło w dniu 30 sierpnia 2016r. w pobliżu Dębicy. Marcin. K lat 23 i Mariusz k. lat 44 w godzinach wieczornych przebywali u pokrzywdzonej po wykonanych na jej rzecz pracach porządkowych. W pewnym momencie podczas spożywania alkoholu Marcin K. i Mariusz K. zaatakowali pokrzywdzoną, przewrócili ją, a następnie przyduszając za szyję oraz grożąc jej pozbawieniem życia przy użyciu noża domagali się wydania pieniędzy. Z uwagi na fakt, iż pokrzywdzona nie posiadała pieniędzy sprawcy dokonali kradzieży karty bankomatowej. Po zdarzeniu sprawcy próbowali użyć karty bankomatowej przy okazji zakupów w sklepie spożywczym, lecz z uwagi na zablokowanie karty do transakcji nie doszło.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Marcin K. i Mariusz K. przyznali się do dokonania rozboju .

Dodać należy, iż w trakcie postępowania sądowego oskarżeni przeprosili pokrzywdzoną i wyrazili żal z powodu popełnienia przestępstwa na jej szkodę. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obydwaj podejrzani byli uprzednio karani, przy czym Mariusz K. dopuścił się rozboju w warunkach powrotu do przestępstwa, albowiem odbywał już karę pozbawienia wolności.

Wyrokiem Sądu Okręgowego oskarżeni zostali uznani za winnych rozboju. Sąd wymierzył Marcinowi K. karę 3 lat pozbawienia wolności, zaś Mariuszowi K. karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ponadto sąd zasądził zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej w kwocie po 2000 złotych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz