Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: Wykonanie wraz z montażem Systemu Informacji Wizualnej w ramach pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”

20-08-2020 Ogłoszenie

20-08-2020 Załączniki

22-09-2020 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty