Zaproszenie do złożenia oferty w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji

2021-02-05 Zaproszenie

2021-02-05 Załączniki nr 2 i 3

2021-02-11 Załączniki nr 2 poprawiony

2021-02-11 Pytania i odpowiedzi

2021-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty