Informacja dla pokrzywdzonych

Wobec nadal pojawiających się w artykułach internetowych, mediach, w tym mediach społecznościowych określeń „polskie obozy śmierci” i podobnych – od października 2016 roku ujawniono, bez analizy kontekstu 543 tego typu przypadki – informuję, że pokrzywdzeni takimi określeniami mogą wytoczyć powództwa o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 kc i art. 24 § 1 kc), legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz oznaczonej osoby posiada także prokurator (art. 55 kpc).

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula