List gończy – Krzysztof Lasota

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Krzysztof Lasota

Imiona i nazwisko: Krzysztof Lasota
Data urodzenia: 17.09.1987 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wola Zgłobieńska

 

Krótki opis czynu:

doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 959,00 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy pożyczki, jednocześnie złożenie nierzetelnego pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu, a także przedłożenie uprzednio podrobionego przez siebie dokumentu w postaci potwierdzenia przelewu potwierdzającego otrzymywanie wynagrodzenia, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i 286 § 1 k.k. i 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k

Krzysztof Lasota
Krzysztof Lasota