List Gończy – Marcin Król

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marcin Król

Imiona i Nazwisko: Marcin Król

Data urodzenia: 27.06.1984 r. Strzyżów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Wiśniowa

Marcin Król podejrzany jest o to, że dokonał oszustwa na szkodę ustalonej osoby, która udzieliła mu pożyczki w kwocie 1200 zł., wprowadzając ją w błąd co do zamiaru zwrotu w/w kwoty tj. o przest. z art. 286 § 1 kk.

Marcin Król
Marcin Król