List Gończy – Vasyl Madynyak vel Matkovskyi

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Vasyl Madynyak vel Matkovskyi

Imiona i Nazwisko: Vasyl Madynyak vel Matkovskyi

Data urodzenia: 16.03.1980 r. Pławja, Ukraina

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Widna Góra

Vasyl Madynyak vel Matkovskyi  podejrzany jest o to, że w czerwcu 2011 r. składając w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się posłużył się własnym paszportem zawierającym podrobione odciski stempli polskiej kontroli granicznej tj. o czyn z art 270 § 1 kk.

Vasyl Madynyak vel Matkovskyi
Vasyl Madynyak vel Matkovskyi