List gończy – Piotr Ungeheuer

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Piotr Ungeheuer

Imię i nazwisko: Piotr Ungeheuer

Data urodzenia: 29.01.1983 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Piotr Ungeheuer:

posłużenie się podrobionym dokumentem oraz dokonanie oszustwa na szkodę firmy P4 Sp. z o.o. i ustalonej osoby – czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w z zw. z art. 11 § 2 k.k.

Piotr Ungeheuer
Piotr Ungeheuer