List gończy – Tomasz Białas

Prokuratura Rejonowa w Dębicy poszukuje: Tomasz Białas

Imiona i Nazwisko: Tomasz Białas

Data urodzenia: 29.01.1981 r. Pilzno

Ostatnie miejsce zamieszkania: Dębica

Tomasz Białas jest podejrzany o to, że w okresie od stycznia 2003r do 5 listopada 2006r w Dębicy i Pilźnie woj. podkarpackiego posługując się podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu z dn. 07.01.2003r. wprowadził w błąd inną osobę co do autentyczności w/w dokumentu i zamiaru dokonywania płatności za świadczone na jego rzecz usługi telekomunikacyjne przez co doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem w postaci telefonu marki Nokia 6510 o wartości 1.342 zł i usług telekomunikacyjnych o wartości 1.462,29 zł na szkodę operatora telefonicznego jak również po uprzednim wprowadzeniu w błąd innych osób fizycznych doprowadził je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 864.48 zł i 20.000 Euro działając na szkodę różnych osób tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i inne.

Tomasz Białas
Tomasz Białas