Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie dwa etaty na docelowe stanowisko młodszego referenta

04.01.2019  Ogłoszenie o konkursie

04.01.2019  Kwestionariusz osobowy

04.01.2019  Oświadczenie

04.01.2019  Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

25.01.2019  Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie

14.02.2019  Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie

25.02.2019  Informacja o wynikach konkursu