Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa z 17 kwietnia 2018 roku przy ulicy Sobieskiego w Rzeszowie

Toga

W dniu 31 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko 51 letniemu Robertowi T., któremu zarzucono m.in. dokonanie w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego zabójstwa konkubiny poprzez sześciokrotne uderzenie nożem o długości ostrza 20 cm, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk. Zarzuty obejmują również przestępstwo z art. 207 § 1 kk, dotyczące znęcania się fizycznego i psychicznego nad pokrzywdzoną oraz jej najstarszą córką w okresie od czerwca 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r..

W toku śledztwa Robert T. przebywał na obserwacji sądowo-psychiatrycznej, po której zakończeniu biegli stwierdzili, że w chwili dopuszczenia się zarzucanych mu czynów mógł on rozpoznać ich znaczenie i pokierować swoim postępowaniem

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk, a w odniesieniu do zarzutu zabójstwa zakwestionował ustalony w toku śledztwa przebieg zdarzenia, wyjaśniając przy tym, że szczegółów nie pamięta.

Robertowi T. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, albo 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotnie pozbawienie wolności.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy