Akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Rzeszowa oskarżonym o użycie broni śrutowej

Toga

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 5 sierpnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko 18-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Bartłomiejowi L. i 20-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Aleksandrowi M., którym zarzuca się popełnienie wspólnie i w porozumieniu szeregu przestępstw o charakterze chuligańskim, tj. przestępstw z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k., związanych z uszkodzeniem mienia, m.in. poprzez ostrzelanie z broni śrutowej powodując tym samym straty na szkodę 35 osób pokrzywdzonych, w łącznej wysokości 28.023,41 zł.

Nadto Aleksandrowi M. zarzuca się przywłaszczenie dowodu osobistego, ukrywanie prawa jazdy oraz posiadanie bez zezwolenia 17 sztuk amunicji, tj. popełnienie czynów z art. 275 § 1 k.k., art. 276 § 1 k.k. i z art. 263 § 2 k.k.

W dniu 11 lutego 2019 r., ok. godz. 18:35 oficer dyżurny Komisariatu Policji I w Rzeszowie otrzymał zgłoszenie, z którego treści wynikało, iż na ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie nieznani sprawcy poruszający się pojazdem marki Daewoo Matiz koloru żółtego mają strzelać do wiat przystanków autobusowych.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze Policji ujawnili uszkodzone cztery szyby przystanku Załęska/Konfederatów Barskich01. Następnie po opatrolowaniu terenu przyległego, tj. ulicy Siecieha ujawnione zostały uszkodzenia trzech szyb przystanku Sieciecha/Załęska 02. Przy ulicy Załęskiej natomiast funkcjonariusze Policji zauważyli zaparkowany na poboczu pojazd marki Peugeot ze stłuczoną prawą przednią szybą oraz odpryskiem na przedniej szybie. Po chwili do funkcjonariuszy Policji podszedł właściciel tegoż pojazdu 38-letni mieszkańca powiatu rzeszowskiego, który oświadczył, iż wyniku oddanych strzałów uszkodzony został również pojazd marki Peugeot własności jego szwagra – 41-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego. W pojeździe tym stwierdzono stłuczenie tylnej lewej szyby.

W dniu 13 lutego 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Rzeszowie weszli w posiadanie informacji, iż sprawcy poruszali się podobnym do pojazdu marki Daewoo Matiz pojazdem typu czterokołowiec lekki marki Microcar M2, gdzie w rejestrach jako jego właściciel figurowała 42-letnia mieszkanka Krakowa. Informacje te pozwoliły na ustalenie aktualnego użytkownika i właściciela pojazdu, a zarazem jednego ze sprawców zdarzeń, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Rzeszowa Bartłomiej L. oraz drugiego ze sprawców zdarzeń, którym okazał się 20-letni mieszkaniec Rzeszowa Aleksander M.

Nadto funkcjonariusze Policji ustalili, iż w/wym. sprawcy w nocy z 19 na 20 lutego 2019 r. dokonali uszkodzenia elewacji oraz okna domu jednorodzinnego przy ul. Piwonii w Rzeszowie, jak również uszkodzenia kilkunastu pojazdów zaparkowanych na terenie Rzeszowa poprzez ostrzelanie ich z broni śrutowej.

W dniach kolejnych funkcjonariusze Policji przyjęli kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących uszkodzenia mienia na terenie Rzeszowa, poprzez ostrzelanie z broni śrutowej.

W dniu 20 lutego 2019 r., ok. godz. 12:30 dokonano zatrzymania Bartłomieja L., a następnie przeszukania miejsca jego zamieszkania oraz pojazdu marki Microcar Mc2 nie ujawniając żadnych przedmiotów służących, bądź mogących pochodzić z popełnienia przestępstwa.

Barłomiejowi L. początkowo przedstawiono zarzut dot. uszkodzenia szyby w pojeździe marki Peugeot, tj. o czyn z art. 288  §  1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bartłomiej L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż woził swoim samochodem kolegę – Aleksandra M., który siedział na fotelu pasażera, palił papierosa i strzelał ze swojej broni krótkiej do przypadkowo wybranych celów, w tym w dniu 11 lutego 2019 r. do wiat przystankowych.

Następnie z podejrzanym Bartłomiejem L. wykonano czynności procesowe w postaci eksperymentu – wizji lokalnej podczas, której szczegółowo opisał okoliczności zdarzeń. Dokonano także w dniu tymczasowego zajęcia jego mienia ruchomego w kwocie 650 zł, a następnie w dniu 22 lutego 2019 r. zabezpieczenia majątkowego tej kwoty na poczet grożącego podejrzanemu obowiązku naprawienia szkody.

Tego samego dnia około godz. 13:00 dokonano także zatrzymania Aleksandra M. oraz przeszukania miejsca jego zamieszkania. W czasie zatrzymania w/wym. funkcjonariusze Policji zauważyli za jego pasem przedmiot przypominający broń, który niezwłocznie mu odebrano. Przedmiotem tym okazał się być pistolet m-ki SMITH & WESSON Spring Field, MA USA kaliber 4,5 mm. Zabezpieczono także m.in. śruty koloru srebrnego, ukrywane prawo jazdy, przywłaszczony dowód osobisty oraz amunicję, w postaci 17 sztuk naboi 9mm P.A.K.

Aleksandrowi M. przedstawiono czternaście zarzutów o czyny z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. o czyn z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k., o czyn z art. 275 § 1 k.k. i o czyn z art. 276 § 1 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Aleksander M. zasadniczo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, tj. czynów dotyczących dokonania uszkodzeń mienia. Nie przyznał się natomiast do przywłaszczenia dowodu osobistego, czy ukrywania prawa jazdy, które to dokumenty jak stwierdził znalazł około 2 tygodnie wcześniej na Rynku w Rzeszowie i nie zdążył ich przekazać Policji.

Bartłomiejowi L. natomiast uzupełniono zarzuty o trzynaście dodatkowych czynów z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. i o jeden czyn z art. 288 §1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

Przesłuchany ponownie w charakterze podejrzanego Bartłomiej L. w dniu 21 lutego 2019 r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, iż nie działał wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrem M., nie planował zaistniałych zdarzeń, a gdy umawiał się z Aleksandrem M. na spotkanie, to nie wiedział jaki jest cel tych spotkań, w tym, że w czasie prowadzenia przez niego pojazdu Aleksander M. będzie oddawał strzały do przypadkowych wybranych celów. W dalszej części wyjaśnił, iż w nocy z 19 na 20 lutego 2019 r. rzeczywiście przechodził ulicą Piwonii w Rzeszowie wspólnie z Aleksandrem M., który wziął do ręki prawdopodobnie kamień i rzucił nim w stronę jednego z domów, a następnie strzelał w kierunku tego domu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania
w związku z uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz uzasadnioną obawą, iż podejrzani Bartłomiej L. i Aleksander M. będą nakłaniali do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób będą utrudniali postępowanie karne skierowano do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wnioski o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany wobec podejrzanego Aleksandra M. postanowieniem z dnia z dnia 22 lutego 2019 r., na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 20 maja 2019 r., z zastrzeżeniem, iż środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wydania postanowienia poręczenia majątkowego w postaci pieniędzy, w kwocie 60.000 zł, zmienionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2019 r., poprzez skrócenie okresu zastosowanego wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do 2 miesięcy, tj. do dnia 21 kwietnia 2019 r., godz. 13:55, który to środek zapobiegawczy został utrzymany w mocy i przedłużony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt X Kp 324/19 na okres 1 miesiąca, tj. do dnia 21 maja 2019 r., który to środek zapobiegawczy następnie został utrzymany w mocy i przedłużony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2019 r. na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Natomiast wobec podejrzanego Bartłomieja L. postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie nie uwzględnił wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w KMP w Rzeszowie połączonego z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania na czas dłuższy niż jeden tydzień oraz poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 zł, z zastrzeżeniem wniesienia tej kwoty do organu procesowego w terminie 2 tygodni od dnia wydania postanowienia, które to poręczenie majątkowe zostało wpłacone w dniu 4 marca 2019 r. i przyjęte protokołem w dniu 5 marca 2019 r.

Następnie w dniu 19 czerwca 2019 r. na skutek wniosku obrońcy podejrzanego Bartłomieja L. jeden z zastosowanych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie środków zapobiegawczych, tj. dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w KMP w Rzeszowie połączonego z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania na czas dłuższy niż jeden tydzień został uchylony.

Bartłomiejowi L. uzupełniono zarzuty o dwa dodatkowe czyny z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k., o wskazanie nowych osób pokrzywdzonych oraz o zaktualizowanie kwot wyrządzonych szkód.

Przesłuchany ponownie w dniu 4 lipca 2019 r. podejrzany Bartłomiej L. w całości przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów. W czasie przesłuchania przedłożył do akt sprawy opinię wychowawcy, z której treści wynika, iż jest dobrym uczniem. Wyraził także skruchę i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

W dniu 18 marca 2019 r. dopuszczono dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu techniki uzbrojenia klasycznego, z której to opinii wynika, iż zabezpieczony i przekazany do badań pistolet pneumatyczny posiadający napis „SMITH & WESSON Spring Field, MA USA kaliber 4,5” nie jest bronią pneumatyczną, na którą w myśl ustawy o broni i amunicji wymagane jest zezwolenie oraz karta rejestracji broni, natomiast zabezpieczona i przekazana do badań amunicja hukowa w łącznej ilości 17 szt. spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla definicji amunicji w myśl ustawy o broni i amunicji, jest to amunicja do broni palnej alarmowej, gazowo-alarmowej i gazowej, kaliber 9 mm P.A. lub P.A.K., na którą wymagane jest pozwolenie. Z opinii biegłego wynika nadto, iż zabezpieczone śruty kaliber 5,5, stalowe kulki typu BB kaliber 4,46 oraz zabezpieczone łuski po 9 mm nabojach P.A.K. nie stanowią amunicji w myśl ustawy o broni i amunicji.

W dniu 17 lipca 2019 r. wszczęte zostało śledztwo, w trakcie, którego Aleksandrowi M. uzupełniono zarzuty o czyn z art. 263 § 2 k.k., o wskazanie nowych osób pokrzywdzonych oraz zaktualizowanie kwot wyrządzonych szkód.

Przesłuchany ponownie podejrzany Aleksander M. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów za wyjątkiem uszkodzenia szyby w oknie mieszkania, przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie oraz do posiadania amunicji w postaci 17 sztuk naboi 9 mm P.A.K., o które jak wyjaśnił toczyło się już postępowanie – zakończone wydaniem postanowienia o jego umorzeniu – po uzyskaniu opinii biegłego ds. broni i amunicji, w której biegły stwierdził, iż zabezpieczone naboje, nie są amunicją w rozumieniu ustawy i są to te same naboje, które zostały mu w związku z umorzeniem postępowania zwrócone przez Policję.

Za zarzucone czyny Bartłomiejowi L. grozi do 5 lat, zaś Aleksandrowi M. do 8 lat pozbawienia wolności.

Aleksander M. był wielokrotnie karany za oszustwa.

Bartłomiej L. nie był natomiast karany.

Prokurator Rejonowy w Dębicy
Jacek Żak