Akt oskarżenia przeciwko listonoszowi Andrzejowi M., który przywłaszczył pieniądze z przekazów pieniężnych

Toga

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów skierowała  do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  akt oskarżenia p-ko Andrzejowi M. – byłemu listonoszowi Poczty Polskiej, któremu zarzuca się popełnienie w okresie od lutego do maja 2016 r. ciągu przestępstw przywłaszczenia pieniędzy należnych klientom Poczty Polskiej.

Andrzej M. przywłaszczał przekazy pieniężne adresowane do różnych osób z terenu gminy Trzebownisko. Na potwierdzeniach odbioru pieniędzy podrabiał podpis adresata przekazu, natomiast sumę wynikająca z przekazu zatrzymywał dla siebie. Przekazy te stanowiły zwroty podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy. Z uwagi na okoliczność, iż fiskus ma na dokonanie zwrotu 3 miesiące, pokrzywdzeni początkowo nie byli zaniepokojeni, z powodu braku wypłaty nadwyżki podatkowej. Pierwsi podatnicy zaczęli reagować w maju 2016 roku, zgłaszając na poczcie stosowne reklamacje. Reklamacje te skłoniły Pocztę Polską do przeprowadzenia kontroli, w wyniku której ujawniono, że Andrzej M. przywłaszczył łączną kwotę ponad 39.000 zł, na szkodę trzydziestu czterech odbiorców.

Andrzej M. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego naprawił szkodę wobec 23 osób pokrzywdzonych. W odniesieniu do pozostałych osób pokrzywdzonych, szkodę naprawiła Poczta Polska w ramach postępowania reklamacyjnego.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz