Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podpaleń

Pożar

W dniu 14 grudnia 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Dębicy skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy akt oskarżenia p-ko Pawłowi K. 27 letniemu mieszkańcowi powiatu dębickiego, który pozostaje pod zarzutem usiłowania spowodowania w dniu 23 września 2017 roku w godzinach nocnych pożaru poprzez podpalenie walizki tekturowej z gazetami, znajdującej się w piwnicy jednego z bloków w miejscowości Pustków Osiedle. Ogień został ugaszony przez mieszkańców bloku. Z uzyskanej opinii biegłego wynika ,iż pożar ten stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców bloku.

Ponadto Paweł K. zarzucono usiłowanie w dniu 21 czerwca 2018 roku w Pustkowie Osiedlu zniszczenia lasu o powierzchni 1, 74 hektara i wartości około 35 000 złotych. Pożar został ugaszony przez Straż Pożarną.

Z kolei w nocy z 22/23 czerwca 2018 roku w Pustkowie Osiedlu wymieniony dokonał podpalenia wolnostojącego garażu o konstrukcji drewniano-metalowej, w wyniku czego zniszczeniu uległ garaż wraz ze znajdującymi się w nim przedmiotami o łącznej wartości 3000 złotych.

Wszystkich czynów sprawca dopuścił się mając w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność.

W sprawie tej Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Pawła K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. przyznał się do ich popełnienia. Wyjaśnił, iż wszystkich zarzucanych mu czynów dopuścił się będąc pod wpływem alkoholu. Nie był w stanie podać przyczyn takiego postępowania.

Nadmienić należy, iż Paweł K. już wcześniej dopuścił się czynów polegających na podpaleniu różnych przedmiotów i w sprawie tej skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Dębicy.

Wskazane przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy