Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2019 roku”.

14-12-2018 Ogłoszenie

14-12-2018 Załączniki 1, 3, 4, 5

14-12-2018 Załącznik 2A

14-12-2018 Załącznik 2B

21-12-2018 Pytanie do SIWZ

3-01-2019 Pytanie do SIWZ

11-01-2019 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty