Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia podatku VAT

Banknoty 20zł

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie – Wydział II ds. Spraw Przestępczości Gospodarczej, skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko 33 letniemu mieszkańcowi Krakowa Marcinowi Dz. i 34 letniemu mieszkańcowi Lublina Damianowi Dz., oskarżonym o popełnienie przestępstwa usiłowania doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci podatku od towarów i usług VAT oraz wprowadzenie do rejestrów podatku VAT, nierzetelnych faktur VAT i poświadczenia nieprawdy w deklaracjach podatkowych składanych w organach skarbowych, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników urzędów skarbowych co do rzetelności i prawdziwości wskazanych w tych dokumentach danych, skutkiem czego narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług VAT dużej wartości, w łącznej wysokości nie mniejszej niż 14.969.272,00 zł.

Przestępczy proceder polegały na tym, że oskarżeni, powiązani więzami rodzinnymi zarejestrowali szereg podmiotów na terenie kraju, o różnych formach organizacyjno – prawnych, których celem było pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej pozwalających tym samym na wykorzystanie mechanizmów podatku VAT do celów oszukańczych podjętych wobec Skarbu Państwa.

Oskarżeni Marcin Dz. i Damian Dz. reprezentując lub kontrolując różne podmioty gospodarcze, doprowadzili do sztucznego zawyżania wartości poszczególnych transakcji gospodarczych, celem wygenerowania największej wartości podatku VAT, a następnie składania w różnych urzędach skarbowych w kraju deklaracji VAT-7 w przedmiocie zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym.

Generowana wartość podatku VAT związana była z różnego rodzaju transakcjami sprzedaży mienia ruchomego (pojazdów samochodowych), usług budowlanych, a także usług teleinformatycznych.

Wobec wymienionych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów, a wobec Marcina Dz. również w postaci dozoru Policji.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy