Lekarka podejrzana o przyjmowanie korzyści majątkowych

Korupcja

Zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych z związku z pełnieniem funkcji publicznej tj. przestępstwa z art. 228 § 1 i 3 k.k. usłyszała w dniu dzisiejszym tj. 15.03.2017r., w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie, lekarka Beata P., działająca na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w czasie wykonywania obowiązków służbowych uzyskali informacje, z których wynikało, iż Beata  P. – lekarka przyjmująca pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu, przyjmuje korzyści majątkowe w związku z pełnieniem funkcji publicznej lekarza w w/w Ośrodku Zdrowia.

W toku postępowania ustalono tożsamość części pacjentów, którzy udzielili korzyść majątkową lekarce. Osobom tym  ogłoszono zarzuty o czyny z art. 229 § 1 k.k.

W dniu 14 marca 2017r. dokonano zatrzymania lekarki, a następnie w dniu 15 marca 2017r. prokurator ogłosił jej kilkadziesiąt zarzutów przyjęcia łapówki tj. przestępstwa z art. 228 § 1 i 3 k.k. Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia wskazując, że prezenty od pacjentów traktowała jako wyrazy wdzięczności za wysłuchanie, zbadanie i wdrożenie właściwego leczenia. Wobec Beaty P. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Zarówno przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. jak i art. 228 § 1 k.k. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast czyn z art. 228 § 3 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz